SÁNG NAY MI ĐI…

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                                                                     

 Sáng nay mi đi xem phim về một
cô gái  bị giết chết trong chiến tranh
cách đây hơn ba mươi năm mặc

dù ông đạo diễn đã khóc hộ người
xem rất nhiều  nhưng khi đèn bật lên
mi vẫn không thể đếm được những đôi

mắt đang khóc trên đường về mi tự
hỏi còn nhìn thấy bao nhiêu giọt nước
mắt  như vậy trong mắt những người thất

nghiệp ngồi lê la ở ngoài chợ đưa
người trong mắt  những bà mẹ được vinh
danh anh hùng vì có con chết cùng

thời với nhân vật trong phim trong mắt
những nhà thơ báng bổ nhưng dễ mau
nước mắt trong mắt  những bà mẹ Mỹ 
 
có con mất tích trên chiến trường bên
ngoài nước Mỹ  và trong mắt cả lũ 
người nhâng nháo không rõ tên tuổi đang

hỉ  hả ngồi kia nơi phòng máy lạnh 
nhâng nháo đếm những lô đất và hàng
đống bao tải  tiền vừa  cứơp được qua

những dự án mờ ám bọn này có
khóc không nhỉ có đấy chúng còn khóc
thảm thiết hơn tất cả người lương thiện

những giọt nước mắt của chúng thật đáng
sợ vì những giọt nươcmắt này rỏ
xuống không chia sẻ tình yêu thương

mà chỉ mọc lên sự vô ơn  dối
trá tởm lợm khiến mi buồn nôn như
phải đi ngang qua bãi  tha ma của  

những  tâm hồn  thối rữa  thối rữa. 

 

 

Last modified on 08/09/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC