NHAI SỰ THẬT

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                                                                  


mm

hàng ngày mi (zê ) nhai những
viên kẹo cao su ngòn ngọt
và thơm thơm bao nhiêu năm

nay rồi đã thành thói quen
nhai nhai nhai và nhè ra
nhè ra nhè ra kẹo cao

su không được nuốt được hàng
ngày mi (zê ) cũng đang phải
nhai nhai nhai nhai sự thật

những viên kẹo sự thật những
viên kẹo  không  ngọt không thơm
những viên kẹo tanh lòm dối

trá trâng tráo buồn nôn dai
nhanh nhách những viên kẹo bẩn
không thể nhè ra và cũng

không thể nào nuốt nổi hàng
ngày mi (zê ) vẫn phải nhai
vẫn phải nhai nhai nhai nhai

cái sự thật hiện hữu không
thể nhè ra và cũng không
tài nào nuốt vào nuốt vào ./.

12-2010

 

 

Last modified on 12/19/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC