ĐÔI MẮT EM BUỒN BIẾT MẤY

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                                                                     

 


nói ít thôi  xin ai đừng nói
nữa những buổi sớm mùa thu những
buổi sớm mùa đông và cả những

buổi sớm mùa hè, mùa xuân em 
biết không anh buồn đến nôĩ ngậm
miệng lại và  trốn ra ngồi trên

nhịp cầu gẫy đôi ở cuối thị
xã . Cây cầu này hồi chiến tranh
đã bị bom xé nát  tan tành
 
bây gió không hiểu sao nó lại
bị bỏ quên. và cũng không hiểu
sao khi cúi nhìn dòng nước dưói

chân cầu đang cuồn cuộn trôi đi 
anh lại thấy đôi mắt của em
mở to đau đớn đăm đăm . Đôi

mắt buồn đến nỗi anh  nhìn thấy
những năm tháng chiến tranh chia
ly, chết chóc  đang gầm thét hiện

về …hiện về… hiện về…hiện v ề   

 

 

Last modified on 08/29/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC