CÙNG HÁT LÊN

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                                                                                           tặng phú trạm

tôi muốn chia sẻ với bạn không
phải một miếng cơm ăn không phải
một manh áo mặc cũng không phải
một chút ít tiền bạc tôi muốn
chia sẻ với bạn một dúm  không
khí tự do để thở dúm không 
khí tự do sặc sụa rác bẩn
hàng ngày quắn quại  trên đầu chúng

ta, khó thở quá, bạn ơi hãy

xiết chặt tay với tôi và cùng
hát lên thật to bài hát của
bà chúa liễu hạnh bài hát của
bà tổ mẫu po inư nagar
kể về hạt lúa trổ bông ngả 
nghiêng  trên cánh đồng kể về bụi
cỏ mắt trâu  nở hoa rực rỡ
trên ngọn đồi cao kể về  đàn
cá da trơn quẫy mình tung tăng
ngoài biển bài hát ngàn năm kể
về  sông núi đất đai này là
của ông bà anh em chúng ta
đâu  phải của riêng một bọn người
dấu mặt đang tàng hình tôi muốn

chia sẻ với bạn nỗi buồn không
thể nói lên thành lời không của
riêng ai nỗi buồn vô gia cư
lang thang đi hoang trong ngôi nhà
tổ quốc.

 
 

Last modified on 02/14/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC