CON MÈO GIÀ VÀ TÔI

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                                 

                                 


mm


Tôi đã nuôi một con mèo hơn
hai chục năm nay rồi  nó đã
già lắm vú teo tóp không còn

sinh nở được nữa tôi gọi nó
là mụ mèo già  khọm ơi thì
nó lừ đừ nhìn tôi rồi vẫy

đuôi  thân thiện nhưng nó không thể
nói chuyện với tôi  vì nó không
biết nói tiếng người và  tôi thì

cũng không biết nói tiếng mèo một
hôm tôi nhặt ở ngoài đường một
chú  mèo con ốm nhách lại chưa

mọc răng đem về nhà đặt  vào
trong hộp nhỏ thì con mèo già
tha chú  mèo con vào  trong một

cái hộp lớn và bắt đầu liếm
láp cho chú  mèo con rồi nó
lại cho chú  mèo con bú tí

tôi ngồi xuống nhìn vào mắt con
mèo già và bỗng  nhiên nghe thấy
nó nói rất rõ rành xin tôi

cứ để nó được cho chú  mèo
con bú tí chỉ cần tôi cho
hai bà cháu nó mỗi ngày một

ly sữa nguội vì mèo không dùng
được sữa nóng như người tôi bèn
chạy ra siêu thị mua một hộp

dutch lady trên đường về nhà tôi
vẫn  không thể tin được là con 
mèo già đã nói chuyện với tôi ./.

                                    12 -2010   

 

 

Last modified on 01/25/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC