BAY LÊN

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                                                                     

 Tặng bạn K.I

Mi  sống hôm nay như là con
chim nhảy nhót ở trong một cái
lồng đan bằng nỗi lo sợ hãi
triền miên ngày qua ngày  đêm qua
đêm mi nhìn vào tấm gương trí
tụệ của mi như nhìn vào một
quả trứng ung  không thể ngửi được
thế rồi một buổi sáng mi đi
ra đường đi đến một hiệu cầm
đồ ở giữa chợ đời bát nháo  
mi không cầm cố  áo quần cũng
không cầm cố  hai cái lọ cổ
mi cầm cố nỗi sợ hãi hèn
mọn cầm tù đời mi mấy chục
năm rồi và  mi quyết định mời
em uống chung  một ly cà phê
hút chung một điếu man bô rô
mi nắm tay em và bay lên 
bay lên xin em đừng vội hỏi
là bay đi đâu bay đi đâu
ta cứ bay lên bay lên em
ơi đừng vội hỏi vì chúng ta
chỉ có thể mãi mãi bay lên 
cao bay mãi lên thật cao nếu
chúng ta không biết  ta sẽ bay
đi đâu bay về đâu.  

 

 

Last modified on 07/11/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC