NGHĨA TRNG ĐA THỌ

Nguyễn Đạt

 

 
 


 

 

Tôi có một cô em
Ở đồi Đa Thọ nhắn
Rằng tôi hãy mau trở
Về đồi dã quỳ sẽ
Dẫn tôi tới mộ sẽ
Biểu nơi này đích thực
Là quê của tôi đấy
Dù không phải quê tôi
Nhưng cô em đã ở
Đó đời đời dã quỳ
Đã bấy nhiêu năm ngây
Dại bấy nhiêu nắng hanh
Gió hắt hiu đời đời

Dã quỳ cành bên hoa
Vàng bia mộ khắc tên
Em trên đồi Đa Thọ
Trên vách núi đá trên
Thân thông già buộc tôi
Quên khó hơn là nhớ
Mùa về tôi cũng về
Thôi quê tôi đấy hiển
Nhiên trắng lưng đồi bụi
Dã quỳ cài hoa vàng
Trên mộ Đa Thọ trao
Em, em gửi lại tôi.

 


 

Last modified on 10/23/2007 9:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME