NÓI LẠI VỚI NGƯỜI XƯA

Nguyễn Đạt

 

 
 

 

                                                                                     


Bữa gặp em ngoài phố
Anh vứt mẩu thuốc xuống
Chưn cầu chúc cho em
Đặng an khang anh lấy
Làm mừng lắm.Viên Linh
Khi gặp nàng bữa nọ
Tôi cúi xuống ngó nàng
Bằng lòng đê tiện thấy
Quanh nàng là phục trang
Không bận tâm thân thể
Ngọc ngà mà bận tâm
Với cảnh tình em bi
Giờ bi đát. Ấy là
Niềm hân hoan ẩn giấu
Sâu trong lòng đê tiện
Ấy là cơn hồi nhớ
Mỉa mai nàng khi xưa
Được thừa nhận xuất thân
Thượng lâu đài các mà
Bi giờ phận nàng như
Hòn bi đinh phụng tiến
Đường cát bụi phong trần
Bữa ấy anh thực lòng
Là ác tâm thứ thiệt
Bày cơn lốc hư vô
Cám dỗ như gió đen
Bài thơ tây anh diễn:
Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie
Dormez tout espoir
Dormez tout(e)envie.

 

 

 

Last modified on 07/20/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC