CƯ XÁ ĐƯỜNG SẮT

Nguyễn Đạt

 

 
 

 

                                                                                     Cư xá đường sắt cư xá đường
Sắt những người trước đây những người
Đã chết những người bi giờ những
Ai lạ hoắc không phải những người

Trước đây tôi biết bi giờ đã
Chết hoặc giả sâu trong những hẻm
Nội thành hoặc giả vô phương cứu
Chữa ngoại thành đã bội thực đã

Oùi mửa mật xanh mật vàng đường
Mía Hiệp Hòa kết tinh liên kết
Đường hóa học ở chung cư xá
Đường sắt thảy mọi con đường thảy

Dẫn về La Mã tức nhiên thảy
Mọi con đường thảy dẫn về nghĩa
Địa ngoại thành cư xá đường sắt
Hồi đó thiết lập từ bản vẽ

Zarathoustra hồi đó có trong bản
Vẽ một cái cây xum xuê cành
Lá Caddy vận chiếc quần cụt
Đẫm bùn hồi đó chính mắt tôi

Benjy ngó thấy bi giờ mù
Đặc khói bụi xe khói tô phở
Hà Nội hành xanh cùng hành trắng
Tôi ngồi đầu hẻm cứ xá đường

Sắt không khóc vì nỗi lòng bi
Thương nhảm nhí mà khóc vì cụ
Thể nóng bỏng hành và ớt và
CO2 khí quyển trái đất.

 

 

Last modified on 08/21/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC