NHỮNG NGÀY VÔ CẢM

Nguyễn Cảnh Nguyên

 

 
 

 

                                                                                     Có những ngày như thế. Có những
ngày từ những cành cây, những khúc
gỗ hay những nắm rác, những cọng
cỏ vô cảm được gom lại anh

gò gẫm nhen và thổi cho những
ngọn lửa vô cảm ngùn ngụt cháy
bùng lên, ngùn ngụt tỏa ra ánh
sáng, toả ra sức nóng vô cảm ...

Và từ nó, từ những ngọn lửa vô
cảm ấy cũng ngùn ngụt bốc lên
những đám khói vô cảm. Khói bay
vào mắt em, để rồi em cũng

chảy ra những giọt nước mắt vô
cảm làm ướt đầm những vạt áo,
những trang giấy vô cảm, ướt đầm
lưng anh, vai anh ... Ướt đầm anh ...

Tháng 1 - 2010

 

 
 

Last modified on 01/14/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC