LIÊN KHÚC THẬT THÀ

Nguyễn Cảnh Nguyên

 

 
 


 

kiếm bốn cái cọc sắt đóng bốn góc,
chăng dây, rắc vôi bột, đào một cái
hố thật sâu, đổ một lớp bê tông
thật dày làm móng, xung quanh xây bốn

bức tường thật chắc chắn, dùng máy bơm
phụt chữ vào, đầm chặt, lại đổ một
lớp bê tông dày lên trên mặt làm
nắp... rồi cùng lắm là hai mươi bốn

giờ sau khi thi công phải sơ tán
thật xa công trình (mà thực chất là
cái của nợ) này, phải có một loại
hàng rào thật chắc chắn để rào nó

lại, phải bố trí lực lượng bảo vệ,
bố trí lính gác, phải kẻ biển báo
bằng nhiều thứ tiếng để nhân loại biết
là nó cực kỳ nguy hiểm, nó có

thể phát nổ vào bất cứ lúc nào,
nó chứa đầy những chất độc hại, kể
cả vi trùng bệnh than, bệnh sars, và
chất phóng xạ, nó chính là một bài...

thơ lèn chặt.

mười đồng một cái đồng hồ đeo tay,
mười lăm đồng hai cái, năm đồng một
cái sơ mi dài tay, mười đồng ba
cái, ba đồng một cái si lip, bảy

đồng ba cái... một ngày một chai rượu,
mấy bao thuốc là bao nhiêu cái đồng
hồ, bao nhiêu cái sơ mi, bao nhiêu
cái si líp, cứ bạn bè đàn đúm

là rượu, là thuốc, cứ tụ tập nhau
là nốc, là phun khói mà có ra
được cái gì đâu, nhưng chẳng lẽ gặp
nhau lại không uống, không hút, chẳng lẽ

cứ để giành tiền mà mua đồng hồ, sơ
mi với si líp, nói thật, tôi bỏ
rượu, bỏ thuốc là vì sợ ung thư,
sợ huyết áp cao chứ chẳng phải vì...

mấy thứ lẻ tẻ

kính thưa đồng chí tổng bí thư... kính
thưa đồng chí chủ tịch nước... kính thưa
đồng chí thủ tướng chính phủ..., kính thưa
đồng chí chủ tịch quốc hội..., thưa các

đồng chí cố vấn..., thưa toàn thể các
đồng chí..., các đồng chí đọc diễn văn
hàng ngày, các đồng chí đọc báo cáo
hàng ngày, các đồng chí tiếp khách hàng

ngày, các đồng chí chủ trì các cuộc
họp hàng ngày, các đồng chí đi thăm
đi thú nơi nọ nơi kia hàng ngày,
hàng ngày các đồng chí hoạt động rất

tích cực, nhưng nói thật, hàng ngày nhìn
các đồng chí bọn tôi chẳng có tí
cảm hứng nào, nói thật, hàng ngày tôi
thích xem phim có bọn trẻ con mười

sáu mười bảy tuổi hôn nhau hơn, tôi
đã bảy mươi tuổi còn các đồng chí
thì mãi vẫn không chịu về hiu.

 

 

 

Last modified on 04/04/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME