HỒI NHỎ CUỐI NĂM CON TRÂU

Nguyễn Cảnh Nguyên

 

 
 

 

                                                                                     


                    

(Trích một đoạn ngắn….)

Khi nào anh không còn như những
con vẹt, lúc nói theo người này,
lúc nói theo người kia? Khi nào
anh không còn như những con khỉ,

lúc bắt chước người này, lúc bắt
chước người kia? Khi nào anh không
còn như những con chó, lúc chạy
theo người này, lúc chạy theo người

kia? Khi nào anh không còn như
những con mèo, lúc nằm trong lòng
người này, lúc nằm trong lòng người
kia? Khi nào anh không còn như

những con hổ, con báo, con voi,
con gấu, con sư tử…? Khi nào
anh không còn như những con lừa,
con ngựa, con trâu, con bò…? Khi

nào anh không còn như là những
con rắn, con rết…? Khi nào anh
không còn như là những con sâu,
con kiến…? Khi nào anh không còn

là những con giun, con sán…, những
con vi trùng, những con vi rút…?
Khi nào anh không còn là những
cây tùng, cây bách, cây lim, cây

sến…? Khi nào anh không còn là
những cây lau cây sậy…? Khi nào
anh không còn là những con cóc
con nhái…, những cây cứt chó, những

cây cứt lợn…? Khi nào anh không còn
như những sinh vật? Khi nào anh
mới thực sự là anh? Khi nào
anh mới thực sự là con người…?

./.

30 tháng Chạp năm Con Trâu

 

 

Last modified on 03/14/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC