CÓ MỘT SỢI DÂY NỐI GIỮA
ĐỖ KH. ĐỖ QUYÊN LƯU HY LẠC VÀ TÔI

Nguyễn Cảnh Nguyên

 

 
 

 

Nếu tôi là Đỗ Kh. thì chắc
chắn là tôi đã chẳng cởi quần
cởi áo ra cho mấy chị mấy
em xăm hình rồng hình rắn hình

hổ báo hươu nai hình cá sấu
hình cả rừng chuối ha oai lên
da lên thịt thế kia máu máu
me me đau thấy ông bà ông

vải lại còn sợ nhiễm trùng sợ
uốn ván sợ si đa ti tỉ
thứ sợ cây kim của mấy con
mẹ có bao giờ được khử trùng  

Tử tế thế thôi thôi cho tôi
xin ông đi ông chỉ được cái
xạo* ông Đỗ Kh. mà chịu cởi
quần cởi áo cho chúng nó xăm

lá xăm hoa lên người người như
thế kia thì tôi chỉ đi đầu
xuống đất có chăng là cởi ra
để mấy chị mấy em ta mát

gần mát xa còn vụ rồng vụ
rắn của mấy ông thì dễ ẹt
bọn trẻ con cũng làm được ông
có muốn xăm thuyền xăm biển xăm

gió xăm mây hay xăm gì gì
đi nữa thì cứ cởi quần áo
ra để tôi xăm cho mà thôi
trông ông gầy như hạc thế kia

thì có mà xăm cái con khỉ
xăm cho phí tiền phí công tôi
Nếu tôi là Đỗ Quyên thì chắc
là trong một chiều thu đẹp nắng

nào đó tôi cũng vào rừng đứng
chống nạnh ngẩng mặt lên mà trông
trời trông đất trông mây mà nghe
nước chảy nghe gió thổi nghe chim

hót nghe lá khô vàng xào xạc
Thôi thôi cho tôi xin ông đi
ông chỉ được cái xạo* ông tưởng
ai cũng đứng được như ông Đỗ

Quyên à ông Đỗ Quyên đứng ở
chỗ ấy thì đẹp còn ông thì
có mà ma... mà thôi tôi chẳng
nói nữa nhưng đừng thấy người ta

khoe rốn thì ông cũng muốn khoe
rốn đừng thấy người ta đứng ngắm
thì ông cũng muốn đứng ngắm đừng
thấy người ta làm cái gì thì

ông cũng đi làm cái ấy ông
Đỗ Kh là của bà Đỗ Kh
ông Đỗ Quyên của bà Đỗ Quyên
còn ông thì bao giờ ông cũng

cứ phải là ông của tôi ông
nhớ lấy nhé ông đừng có mà
đứng núi này trông núi nọ đừng
có mà  để tóc để đầu để

râu để ria như cái ông gì
ấy nhỉ à ông Liu Hy Lạc
thôi tôi nhớ ra rồi tôi thấy
có tấm ảnh ông Liu Hy Lạc

thấy ông ấy ở trên Hợp Liu…

______
Ghi chú:
*: Nghe tôi ca cẩm thế
    Vợ tôi chợt xen vào

 

 
 

Last modified on 01/14/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC