CHƠI CHỮ VÀ TÂN CỔ DÂN CA*

Nguyễn Cảnh Nguyên

 

 
 

 

                                                                                     Sau nhiều tháng điều tra, í a ...
các cơ quan tố tụng í à ...
đã quyết định chuyển tội danh í a ...
của 4 bị can từ í à ... í à …
"tuyên truyền chống nhà nước í a …
XHCN í à … í à …"
(khung hình phạt cao nhất í a …
20 năm í à … í à …)
sang truy tố về tội í a …
"hoạt động nhằm lật đổ í à … í à …
chính quyền nhân dân í a …”
(mức phạt cao nhất (là) tử hình í à … í à …)

20 -  01 - 2010

____

Ghi chú : Bài thơ này được làm bằng cách ngắt câu, xuống hàng, thêm vài chữ í … í à … từ một bản tin trên VnExpress và nhân ngày tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét sử Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và một số người khác … Nếu có thể, xin đọc trên nền nhạc của dàn kèn đồng với rất nhiều tiếng của chập cheng, thanh la, chũm chọe ... vân vân …

 

 
 

Last modified on 01/30/2010 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC