CHIỀU CHIỀU

Nguyễn Cảnh Nguyên

 

 
 

 

                                                                                  


mm

 

Chiều lại chiều, hắn ngồi và nghĩ
đến những cái mặt của những thằng
cha, những con mẹ rất trơ ngày
này sang ngày khác đã, đang và

sẽ còn thay nhau xuất hiện trên
truyền hình, thay nhau xuất hiện trên
báo chí, lảm nhảm nói những điều
phi lý, ngớ ngẩn, lảm nhảm kể

công kể tội, lảm nhảm dụ dỗ hắn,
vu tội hắn, khuyên răn hắn, đe
dọa hắn, khủng bố hắn ..., mà càng
nói, càng lảm nhảm, cái mặt của

mấy thằng cha, mấy con mẹ ấy,
càng trơ, càng bóng, càng làm hắn
lộn ruột, làm hắn muốn nhổ nước
miếng, muốn đái một bãi vào chúng

rồi muốn ra sao ra trăng gì
thì ra ...
./.

 

 

Last modified on 10/31/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC