TIẾNG HÚ HOANG

Bỉm


 
 

 

 Chẳng thèm nói mệnh danh tôi là
con sói hoang trong thànhphố. Nhưng
với bạn tôi sẽ cắn tôi như
một vết thù xước mặt. Hoặc như
việc bạn đốt cái cũi bạn đang
xây. Bạn đang ăn [hoặc làm chết
đứng] cái rìu bạn vẫn tưởng để
đốt sạch rừng, đốt sạch động vật
[kể cả bạn] [hoặc như bạn sẽ
thành] trầm ngâm cho ngày bạn vinh
danh độc thoại. Sự thực thì tôi
vẫn [như] hoặc [muốn] thành con sói
vì bạn tôi không căm ghét vì
bạn không yêu thương vì bạn mặc
dù tôi đang mượn danh một con
thú cho sự tồn tại xác thịt
của mình. Đồng nghĩa với việc linh
hồn tôi là một con quỷ dữ
giảng giải đạo lý cho đời. Giờ

đây tôi lại đang loay hoay đối
diện với trang giấy [trắng] để biện
hộ và nổi doá. Rốt cuộc cái
thằng tôi cái con tôi vẫn bành
trướng trong tâm khảm tôi. Tìm cho
ra nơi bắt nguồn của tiếng hú
không âm lượng và âm thanh tự
đại tôi bắt gặp một thứ giống
nó bọn họ tranh luận sôi nổi
có thể là gắt gao. Song sự
thực thì tôi đang bắt đầu hành
trình chết. Nhưng vì sự chết của
những cá thể khác tôi phải sống
hoặc giả là tồn tại. Dường như

tiếng hú không dứt tôi tạm gọi
là hoang

 

 

 

Last modified on 11/04/207 - 11:00 AM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME