Ý NGHĨ

Khế Iêm

 

 
 

 

                                                      

Những ý nghĩ bật lên từ mặt
đất những ý nghĩ rớt xuống từ
bầu trời những ý nghĩ đuổi theo
đuổi theo những bước chân bước nhanh

bước nhanh những ý nghĩ bị triệt
tiêu bật lên rớt xuống những ý
nghĩ bị bỏ lại và thân xác
mang theo tâm trí rỗng không trôi

đi trôi đi hiện hữu như mặt
đất và bầu trời bình yên như
nỗi chết sống trong tiếng kêu lặng
thinh xưa… rồi cứ thế cứ thế

những bước chân chậm dần chậm dần
những ý nghĩ đuổi theo đuổi theo
cho đến khi tràn đầy tâm trí
và những bước chân lại bước nhanh

bước nhanh những ý nghĩ lọc cọc
lọc cọc khua khoáng trong đêm thanh
và héo tàn còn chăng vẫn là
thân xác và tâm trí mà cũng

chẳng đáng phải rộn ràng gì.

 

 

Last modified on 03/22/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC