TỨC CẢNH

Khế Iêm

 

 
 


 

 

Ngồi nhấm nháp ly cà
phê buổi sáng nghe tiếng
chim hót ngoài đầu nhà
và cảm thấy nhẹ… như

bóng mây *… như bóng mây…
ly cà phê… như bóng
mây… bàn ghế ấm chén
tĩnh vật tôi và người…

như bóng mây… biến vào
đời quơ chân múa tay…
ngày lại ngày ngồi nhấm
nháp ly cà phê đợi

chờ đợi chờ gì… như
bóng mây… tiếng chim hót
đầu ngày bàn ghế ấm
chén tĩnh vật tôi và

người ngay cả cuộc đời
âu sầu và tươi tắn
kia cũng không có gì…
cả như bóng mây…

* “như bóng mây” đọc nhẹ và dài như ba tiếng chuông ngân.

 

 

 

Last modified on 07/26/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME