NGÔN NGỮ ĐỜI THỪƠNG

Khế Iêm

 
 

 

là câu nói nói ở đời thừơng
và câu nói không nói như vậy
ở đời thừơng hẳn không phải là
câu nói đời thường nhưng làm sao

biến câu nói đời thường thành thơ
và ngôn ngữ đời thường thành thi
pháp đời thừơng để ném cao
xa vào nơi gió cát mang nên

thơ tới chốn đông ngừơi dầu rằng
(thơ bay lên từ cảm xúc từ
chuyện đời thừơng thơ vựơt qua ngôn
ngữ thơ đã từng tâm thần trong

ngôi nhà ngôn ngữ) thơ chẳng ở
đâu xa ở ngay nơi túp lều
rất nghèo những câu nói đời thường
những ngôn ngữ đời thường bao nhiêu

năm mới có một ngày bao nhiêu
lâu mới có một lần thôi nhưng
làm sao làm sao làm sao… đưa
bài thơ ấy vào lại  cuộc đời

đưa đời sống ấy thành lại bài
thơ?

 

 

Last modified on 11/27/2006 - 11:00 AM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org
HOME