MỘT HÀNG NGƯỜI

Khế Iêm

 

 
 

 

 


Một hàng người ngồi trên băng ghế, trên
băng ghế một hàng người ngồi, từng người,
từng người giống y như khuôn, từng người,
từng người không thân không sơ – mấy tiếng

lóng giắt trong kẽ răng, ậm à ậm
ừ, lắp ba lắp bắp; không thốt ra
được lời, thì cứ coi như là câm
họng đi – chờ đợi, chờ đợi một cái

gì, một cái gì đó nữa, nhưng một
cái gì, một cái gì đó nữa (chưa
xảy ra hay chẳng bao giờ xảy ra),
không mảy may liên can tới một hàng

người ngồi trên băng ghế, trên băng ghế
một hàng người ngồi, như giấc mơ không
cội nguồn (làm gì có cội nguồn), trông
buồn cười (ngược lại là đằng khác),  trong

lãng quên (lãng quên cái quái gì) – bởi
một hàng người ngồi trên băng ghế, trên
băng ghế một hàng người ngồi chỉ là
lời bịa đặt của bản sao không có

thật của cùng một hàng người ngồi trên
băng ghế, trên băng ghế một hàng người
ngồi; nhìn đăm đăm, đăm đăm, đăm đăm…

 

 

 

Last modified on 03/26/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME