Khế Iêm

LỜI KỂ NGẮN CỦA CÔ GÁI GIANG HỒ

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

“Anh ơi đi đâu vào
đây” người đàn ông bứơc
vào bóng tối như bóng
tối bước vào đời một
người đàn bà bóng tối
nhập vào bóng tối người
đàn ông nhập vào người

đàn bà, “em chỉ là
một gái giang hồ” bỏ
trốn chồng con chẳng phải
tại ai có điều chồng
em là kẻ vũ phu
và cũng tại em lẳng
lơ rồi sa chân lỡ
bước em lỡ bước sa
chân nhưng thôi sao lại
nói những chuyện buồn ấy
anh đến đâu phải để
nghe kể chuyện cà kê
mà chồng em em biết
đã từng vào tù ra
khám điều này thì em
không nói nhưng chung qui
là tại nghèo và cũng
tại anh ta bởi em
nghe đồn rằng anh ta
còn là kẻ cờ gian
bạc lận rồi nợ nần
chồng chất bỏ đi tìm
trầm biệt tăm tích nghe
đâu đã bỏ xác nơi
rừng sâu ôi người chồng
vũ phu của em “ăn
của rừng rưng rưng nước
mắt” cuộc đời anh ta
vốn là phận bạc chẳng
phải tại ai tại khổ
quá đi thôi “anh ơi
đi đâu thì đi” người

đàn ông bước ra bóng
tối như bóng tối bứơc
qua đời người đàn bà –
em trở về chốn cũ
mẹ chồng em ôi bà
mẹ khổ ngồi chết bên
đường còn ai còn ai
những đứa con thơ mồ
côi mồ cút thất tán
xẻ đàn tan nghé con
ơi con ơi “đi đâu
về đâu”.

__________________

Chú thích
Bài thơ là một thử nghiệm về kỹ thuật xâu chuỗi, tiếp theo bài “Mẹ Khổ”. Những câu chữ lập lại giữa  hai bài thơ tạo nên sự nối kết tình tiết làm thành câu truyện kể. Cứ như thế, người kể có thể thêm vào những tình tiết mới nơi những bài thơ tiếp theo sau.

 

 

 

Last modified on 03/10/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC