LỜI

Khế Iêm

 

 
 

 

 


                                                                                      

“Những giấc mơ nằm trong
giấc ngủ hay giấc ngủ
ở trong giấc mơ” đó
chẳng qua chỉ là trò
thêu dệt của lời mà
mọi chuyện khởi đầu từ
lời như kinh Thánh chép
“khởi đầu là lời” lời
qua tiếng lại và nếu
đã có lời thì phải
có không lời nhưng ngay
chỗ không lời vẫn có
tiếng thì thầm của lời
vì lúc sinh ra là
lúc bước vào lời vậy
thì cứ lờ đi coi
như không có lời và
không lời nhưng biết đâu
có lời hay không lời
cũng luẩn quẩn trong lời
cuối cùng thì chúng ta
đều là tù nhân của
lời và các bạn tôi
ơi khi đọc xong hãy
xóa đi lời thơ này
nhé.

 

 

 

Last modified on 05/04/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC