Khế Iêm

LẠI CÂU CHUYỆN NGẮN VỀ CHÀNG VÀ NÀNG

 

 
 

 

 

                                                                                     

mm

 

Một buổi chiều một buổi
chiều không có cả một
cái bóng chiều chàng ở
đâu sao chàng ở đây
chàng tự hỏi chàng đã
từng là chàng thực mà
sao bây giờ chàng lại
chẳng phải là chàng đúng
rồi đúng rồi ừ đúng
rồi chàng chỉ là cái
nhìn của nàng nàng nhìn
ra chàng còn chàng chàng
chẳng nhìn ra chàng chàng
chỉ là một cái nhìn
mà cái nhìn thì thóang
qua chàng chỉ là một
thóang qua còn nàng nàng
cũng y như vậy nàng
là cái nhìn của chàng
một thóang qua một buổi
chiều không có cả một
cái bóng chiều nàng ở
đâu sao nàng ở đây
thôi mai trở về một
chỗ nào thóang qua nhé
đừng quên mang theo cái
nhìn của chàng và nàng
cho dù rằng cái nhìn
nào cũng giống cái nhìn
nào không có gì khác.

 

 

Last modified on 02/22/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC