KHỔ ĐAU

Khế Iêm

 

 
 

 

  

                           Viết cho một người em

Bởi sinh ra vào nơi khổ đau
và đã qua hết đường đau khổ
nên mới đủ nhận biết rằng nỗi
khổ đau cứ lớn dần lớn dần

cho đến khi không thể tù túng
mãi trong thân xác và thân xác
cũng quá còm cõi không thể chịu
đựng nỗi khổ đau nên chăng bắt

đầu cuộc phân ly nước mắt nước
mắt phân ly khổ đau giã từ
thân xác thân xác giã từ khổ
đau và chúng ta cũng phải giã

từ nhau dù rằng đã sống với
nhau trong tình anh em rất lâu
khởi  từ một duyên cớ tình cờ
nào… Thân xác trở về đất mẹ

vĩ đại còn khổ đau tan biến
vào bầu trời để  rồi chẳng còn
khổ đau chẳng còn thân xác trong
bước độc hành về đi chốn khác.

Thôi, hãy yên nghỉ, hỡi người anh
em thân thiết năm nào, hãy yên
nghỉ, lắng nghe đất với trời đang
tàn theo khúc nhạc chiều tàn.

7 tháng 3 – 2008

 

 

 

Last modified on 03/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC