Khế Iêm

GỬI NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

 

 
 

 

                                                                               

  mm

 

Lũ chúng ta lặng nghe roi ngàn
rơi cùng niên kỷ bay vèo một
thoáng mà chưa hay – như tiếng nói
đứng bằng hai chân ném ngược

thời gian vào chốn khác – trong cùng
nỗi nhớ không đã tình đăng đắng
– bởi chớp mắt yêu đương đong đầy
biển mặn bởi muôn kiếp chim muông

thổi lời biển sâu lũ chúng ta –
đứng ở đầu hôm hú về đầu
ghềnh im ắng mênh mông giữa rừng
siêu thực lũ chúng ta – đi đâu

mang theo gánh chiều sần sượng lũ
chúng ta thiên di từ nơi hồng
hoang theo gió qua đi nhìn ra
đồi quạnh bao cánh mai nay còn

nơi đồng xanh đang run lên vì
mưa sa ngoài dặm – thỏang nghe một
cõi thinh không nằm trong sương lửa
đang lôi thôi vì xưa sau xa

xa đốm cỏ lũ chúng ta chẳng
hề thật có lũ chúng ta chỉ
là bèo giạt lũ chúng ta như
là hoa trôi.

                                                                             

 

Last modified on 11/27/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC