CON CHIM CHẾT

Khế Iêm


 
 

 

 

 


kể rằng có đàn chim thiên di
bay ngang bầu trời bỗng một con
rơi xuống giá vẽ của người họa
sĩ tài hoa mang theo cả cơn gió

rét cóng của mùa đông chớm con
chim chết  ngủ giấc ngủ ngàn thu
trên khung bố (ghi dấu lại ngàn
đời sau) và có ai trông thấy

đàn chim mất hút ngoài bầu trời
không trong khi con chim chết (như
thật) vẫn đang sống trước mắt từng
dòng người từ đời này qua đời

khác con chim chết bay lên thành
cái đẹp đàn chim bay bay luôn
vào mù tăm cái sống bước vào
cái chết cái chết ra khỏi cái

sống con chim chết đã chết đàn
chim bay cứ bay không ai cần
biết đàn chim nào là đàn chim
nào và dẫu sao thì hỡi cuộc

đời  nhập nhằng nhập nhằng mãi ơi
xin chào mi.

 

 

MM

STILL LIFE WITH DEAD BIRDS

Christoffel Van Den Berghe
(1617 - 1642)

Dutch, 1624
Oil on canvas
28 1/2 x 39 1/2 in.
71.PA.34

 

 

 

Last modified on 11/04/207 - 11:00 AM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME