ĐIỆU NHẠC NĂM GIỜ

Khánh Hà

 

 
 

 

 


Đêm thức trắng nghe tuyết tan, nhỏ
giọt tong tong từ mái xuống thềm,
nhớ những đêm nằm ở Sài gòn
nghe mưa nhỏ tong tong từ máng
xối căn nhà thuê trong con ngõ
hẹp, vách ván mái tôn ngày nóng
hừng hực, đêm có thể trèo lên
mái nằm ngắm sao trời, cửa sổ
lúc nào cũng mở, lồng lộng gió.
Mới năm giờ sáng có người dậy
đi lễ, tiếng guốc lộc cộc, tiếng
chuông beng beng, điệu nhạc lúc năm
giờ bây giờ, ba chục năm sau
Sài gòn có còn con ngõ hẹp,
còn căn nhà vách ván mái tôn,
còn tiếng mưa nhỏ tong tong, tiếng
guốc lộõc cộc, tiếng chuông beng beng.
Điệu nhạc lúc năm giờ có còn
ai, nghe thấy ai, nghe thấy ai

 

 

 

Last modified on 11/29/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC