CHUYỆN BẮT ĐẦU

Khánh Hà

 

 
 


 

Chuyện một người đàn ông
và một người đàn bà
ở chung trong một ngôi
nhà là chuyện bắt đầu

cho tất cả, là đầu
mối của mọi sự rắc
rối, buồn vui, là nguồn
cảm hứng của văn chương

nghệ thuật và tất cả,
tất cả từ khi thế
giới bắt đầu, từ khi
con người bắt đầu, không

biết đến bao giờ mới
chấm dứt. Chuyện ông A -
dam và bà E - và, một
đàn ông và một đàn

bà. Khi người đàn ông
và người đàn bà mở
cánh cửa một ngôi nhà
thì mọi chuyện bắt đầu.

 

 

 

Last modified on 03/19/2007 4:00 PM © 2004 2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME