BỀ GÌ

Khánh Hà

 

 
 

 

 

Lạnh lùng như con mắt thời gian
đang nhìn anh thay đổi, nhìn em
thay đổi, không có cách gì thay
đổi, thay đổi. Bề gì cũng đã
 
có lần anh đã là em, em
đã là anh, khi ta nhìn trời
mưa mùa thu, cánh  đồng, con  sông
mặt biển hay bất cứ cái gì

làm ta chợt nhớ, chợt nhớ. Bề
gì rốt lại anh cũng có cái
gì để nhớ, em cũng có cái
gì để nhớ. Bề gì bề gì.

 

 

 

Last modified on 04/01/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME