VẼ LẠI MỘT BỨC HÌNH

Hòang Xuân Sơn

 

 
 

 

 

                 mm                                                                      

 

           tặng khế iêm 20 năm gặp lại

gặp lại khế iêm bỗng nhớ
một thời thơ tân hình thức
một thời mình có làm những
bài thơ không vần thiệt ra
vẫn có vần đấy chứ như
cuộc đời cứ vần ra vần
vào như mình vẫn vần lên
vần xuống có hề chi hệ
luỵ thường đóng ngoặc mở ngoặc
giống đinh cường viết những đoạn
ghi thẳng tuột không giấu giếm
phơi mở mọi đàng khiến mình
dòm được sự chung tình của
khế iêm miệt mài trên những
nẻo chữ toại hoàng trên những
luống bịnh có kẻ trước người
sau rốt ráo rồi cũng đi
hết cả nhằm nhò gì tiếng
than trên những tuyến đường sắt

những tuyến đường song song hay
chụm lại mô tê cũng chẳng
vẽ nên hình trạng gì người
vẫn đi và buổi chiều vẫn
xanh rì trên một chái xanh

23 jan. 2014

 

 

Last modified on 01/29/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC