Hoàng Xuân Sơn

NHÌN – VỀ VỘI
M Ạ   K H I   M Ô

 
 


 

mm

 

NHÌN

nhiều khi ngoái nhìn qua
cổ vai đìển hình thấy
nụ cười nhàn nhạt trôi
dưới khe ở trên trời

trôi về thực tại cứng
đơ người thấy mình cùng
viết cùng mần những bài
thơ vô bổ mấy tay

bạn văn nghệ xúm lại
thầy bàn thầy phán nói
đếch hiểu thơ phú kiểu
gì gào không ra gào

hát không ra hát thơ
rào rào như chó đái
trong vách đếch có gì
thơ mộng rạo rạo sạn

cát xóc xóc chữ nghĩa
như xin xăm vẽ bùa
như ngày mùa trúng gió
như lũ chó hàm oan

 

 

mm

 

VỀ VỘI

[tuyết rơi.  tuyết vẫn mãi
rơi rơi trắng xóa.  như
cõi lòng quạnh mông.  như
cuộc tình không may.  như
chiều nay em không đến
như ngày anh vội đi
. . . buồn ơi buồn ta khóc . . .]

một người bạn vội về
theo chuyến xe những người
bạn khác nằm chờ trên
tuyến chiến tranh hết lâu
rồi mà lòng người còn
hạn hẹp những vòng tròn
lớn nhỏ chống chỏi với
vi ba tử thần những
nhánh tay gầy guộc như
mạch rễ bám hờ trên
đất chuyến xe bề gì
những chuyến xe cũng bổ
bả theo chiều dọc thất
tung người người thất tán
làm gì bạn có sức
cua cáy lần ngang xuống
bãi sự trì chí hiểm
ác như nước khỏa lấp
ngọn đồi và máu và
máu đã thông tầm qua
biên giới của khổ đau

một người bạn vội về
những người bạn chờ về

9 avril 2014

 

 

mm

 

M Ạ K H I M Ô

cũng lận chai dầu nhị
thiên đường vô túi áo
của con bảo khi mô
mệt trong người nhớ hít
vài hơi sẽ khỏe liền
vậy mà mình không chịu
nổi mùi dầu gió các
thứ cù là mắc-xu dầu
xanh con ó nhứt là
mùi dầu nhị thiên đường
thôi đành bất hiếu rồi
mạ ơi con thương mạ
nhớ có hồi anh Đỉnh
đi xe vô Đà Nẵng
hít dầu nhị thiên đường
mữa đầy một nón cối
mạ noái tự mi đi
xa bị xe đò dằn
chơ dầu nhị thiên đường
khi mô xài cũng tốt
mạ xài cả đời có
răng mô mà bây sợ
dạ không có răng mô
mạ ơi chừ mạ đi
rồi nỏ còn ai dúi
nhị thiên đường vô túi
cái túi lủng như ngày
tháng qua rồi mạ ơi!

vu lan bồn tân tỵ

 

 

 

Last modified on 03/30/2014 - 07:00PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME