ĐAU  SẮC

Hoàng Xuân Sơn

 
 


Hoang ngắt . chiều tái nhợt . hồn
bay vật vạ trăng bồn chồn . đêm rớt
xuống tĩnh lặng . dấu chìm của
ước lệ đường mỏi chim . không còn em
bên kia đời ai hôn nụ
gởi hoa muôn kiếp mòn nhạc hương . Trỗi
dậy đau mềm khúc thương hận .
Xưa không chiếm hữu tường oanh . Này lướt
thướt xanh liễu choàng vai con
sâu cuống lá đọa đầy . Rồi ra hoàng
kiêu biển lụa sông là em
khuôn dáng lạ đời xa khuất . Còn một
chút mây trôi đầu non kể
như tình bội bạc . ngồn ngộn . tâm đau
sắc đ   á   u

nov . 06

 

 

Last modified on 11/15/2006 - 07:00PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME