TRƯỚC ĐÓA HOA TÀN

Hải Vân

 

 
 

 

 

 

Trong vườn, một đóa hoa màu đỏ
qua đời trên thảm cỏ xanh, từng
cánh bầm như lệ ứa!  Tôi cúi

xuống thầm thì:  người ơi và hoa
ơi!  Trong tận cùng không thể khác
cho dù nhan sắc, cho dù tài
hoa.  Tất cả cũng cùng một nỗi

đau chung cuộc!..  Khi gần ta vui
bên nhau.  Khi xa lòng thanh thản
Ôi ! cuộc đời dài ngắn có là
bao!  Bởi Hoa và Người đều hữu

hạn...  Vậy, sống hãy hết mình nhan
sắc.  Hãy cho ta hết mực tài
hoa.  Bỡi sống là không thể khác ...

 

 

 

Last modified on 02/07/2007 - 3:00 PM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME