TRAO VÀ TRẢ

Hải Vân

 

 
 

 

 

 

Tôi trao cho anh bàn tay
của tôi, bàn tay mùa phiền
muộn. Còn anh trao cho tôi
mắt nhìn, mắt nhìn thời bão

cuốn... Rồi hai ta chẳng nói
với nhau điều gì trong chia
ly nghèn nghẹn, từ lúc đến
cũng như khi đi, chỉ trong

lòng rưng rức màu kỷ niệm!
Hãy trả lại giùm cho tôi
bàn tay như cánh chim vỗ,
và hãy trả lại giùm anh

màu mắt xanh hoa nắng nở!
Ta đi tìm nhau trong cơn
khát, cho bàn chân bén lửa
mặt trời, xây xẩm trong vùng

gió cát và không gánh nổi
thân phận con người!

 

 

 

Last modified on 08/13/2007 3:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME