MẸ VÀ CON

Hải Vân

 
 

 

Con ơi, hãy nằm yên trên lưng mẹ
chúng ta cùng nhau đi về phía mặt
trời, con như là con chim sẻ mẹ
tập con bay vào đời!  Hai vai mẹ

ngày thêm nặng, còng theo chiều  đất đai,
rồi từng tháng ngày qua lẳng lặng, mẹ
muốn con sẽ nhẹ nhàng tương lai… Mẹ
rồi sẽ quên thời lận đận, một nỗi

quên âm thầm. Khi con tự lèo lái
thuyền con lướt sóng mẹ sẽ đi về
chỗ ngã ba sông chờ cho đến khi
thuyền con ra tới biển mẹ lại đi 

lên rừng. Con bấy giờ thành hải âu
lượn, còn mẹ là áng Hải Vân!  Con
ơi, một chút tình mẫu tử, còn lại
đây một đóa mẫu đơn mẹ cúi nhìn

hoa tư lự, mẹ chờ con một nụ
cười thắm thiết… Con à, mẹ và con,
một thuở kể như chuyện đời xưa để
mai này con nhớ thời con ấu thơ…

 

 

Last modified on 11/12/2006 - 09:00AM © 2004 - 2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME