LỜI CHÀO

Hải Vân

 

 
 

 


Xin chào
những người nông dân
cắm chân đất bùn
một đời gieo hạt
phủi bụi, trắng tay!

Xin chào
những người thợ rèn
với nhát búa nện
mặt trời tóe lửa
gạt giọt mồ hôi
đen đúa mặt mày...

Xin chào
những nhà văn, bao
phen thay ngòi bút
mỗi đêm chết một
lần, để ngày ngày
giốc ngược đắng cay!

Xin chào
chào tôi một lời
cho có lệ, một
ngày không có chi...

 

 

 

Last modified on 04/04/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME