GỌI

Hải Vân


 
 

 

Tôi đứng đây, trên bờ biển
đưa hai tay lên miệng làm
loa thử gọi chân trời, nhưng
chỉ có sóng đưa lời tôi

bối rối, tiếng tôi chừng chơi
vơi... Tiếng tôi gọi đã làm
nhăn mặt sóng!  sóng bẻ gãy
lời tôi, mà chân trời thì

xa vời vợi... Tôi gọi, gọi
hoài gọi mãi mà không đến
nơi! Thây kệ, một đời tôi
cứ gọi, dẫu có khản tiếng

khàn hơi. Tôi cứ gọi về
một đường chân trời xa tít
để tan hồn trong chơi vơi...