CỨ NÂU NHƯ THUỞ CHƯA TÌNH

Hải Vân

 

 
 


 

Cứ nâu như thuở chưa có tình
Đôi cánh mỏng, đồng xanh như tóc
mềm thơ dại, lắc lư, ngún nguẩy
đuôi gà con gái dõi mắt về

đón bóng sông nâu... Cứ nâu như
thuở chưa tình, như mùi hương trấu
trong góc chòi mỗi chiều mái tỏa.
Con sào thì quá ngắn mà trăng

trông vời cao qúa. Có nối thêm
sào cũng chẳng chạm. Bông bênh, bông
bênh!...Và anh cứ nâu như thuở
chưa tình để mặc em cất bước

lẻ loi trên đường chiều ngơ ngác,
lảng quên đi tuổi Xuân Thì cho
mùa con gái qua mau...Em tự
trầm mình trong đáy mắt anh nâu!

Xin hãy cứ nâu như thuở chưa
tình, như pho tượng một người đứng
yên trên tảng đá em đi ngang
qua mỗi chiều, sớm đều lặng thinh...

 

 

Last modified on 02/07/2007 - 9:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME