CÓ MỘT LOÀI CHIM

Hải Vân

 
 

 

Giọng đọc: Phạm An Nhiên

Có một loài chim hót gọi mặt
trời không mỏi, vỗ cánh bay hoài
trên Vườn Cấm Địa Đàng, khát hạt
sương Eva, chùm trái cấm, cất tiếng

kêu yêu -- tha thiết -- huyết nhỏ thành
trăng... Đồng chân chiêm, sương muối nát
bàn tay! Gió bấc -- mưa thu -- cũng
mặc. Từng lúc -- từng lúc, đôi tay

trần trụi. Sân lúa vàng gọi trắng
cánh chim câu! Hóa thân con nhộng
tằm xé kén gọi mùa dâu, ngăn
ngắt phù sa đôi bờ quê Mẹ.

Nhả tơ từng ngày, ngày lại ngày
thắt ruột. Buổi qua cầu lụa trắng
kết hoa đưa... Có một loài chim
hót như trong mơ! khi giụi mắt

thấy mịt mờ nhân ảnh!Vườn Địa
Đàng chắc lạnh. Sao không có ai
đốt lửa hơ chiều?

 

 

Last modified on 11/15/2006 - 07:00PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME