Tín Trường

NHỮNG NGÀY

 

 
 

 

 

                                                                                     
mmtôi đứng ngồi bên
chiếc ghế nhựa chiếc
ghế luôn khi ấm
khi lạnh đều đều

trong từng tiếng cọt
kẹt không hình dung
được gì những ngày
trên bàn trong ánh

đèn nê-ông trên
từng trang sách lật
giở đọc qua rồi
đọc vào như chẵng

đọc gì ngoài những
câu thơ tôi hay
đọc lập lại dù
viết chưa xong và

đã viết xong cứ
lập lại qua những
ngày những ngày đứng
ngồi bên chiếc ghế

nhựa và ánh đèn
nê-ông tưởng là
tôi đứng ngồi bên
từng tiếng động không

hình dung được gì...

tháng 7 2013

 

 

Last modified on 11/25/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC