Hạc Thành Hoa

TRĂNG BIỂN – CHÂN DUNG NÀNG
GIẤC MƠ CỦA ĐÁ – NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG CỦA BẦU TRỞI

 

 
 

 

 

mm

 

TRĂNG BIỂN

một vầng trăng từ đêm
hôm ấy nhô lên nhô
lên biển nở một đóa
hoa vàng rực và đêm

hôm ấy bầu trời lót
kiếng hơi thở nồng nàn
nồng nàn biển bên tôi
bên tôi biển mát rượi

làn da con gái như
trăng tắm tắm vừa xong
quấn quanh làn sương như
voan mỏng mây mây rút

hết về chân trời biển
yên lặng yên lặng mà
lòng mình nổi sóng trên
bãi cát lõa thể tôi

cõng trăng chạy chạy suốt
đêm biển biển ngập tràn
tôi đêm hôm ấy                                                                 
mmCHÂN DUNG NÀNG

khi ngày tháng đẩy tôi
vào đây bằng những cánh
tay đen thì tóc nàng
đã thành loài dây leo
quấn quanh cửa sổ và
mắt nàng thì dài dài
như mơ ước của lòng
nàng như nỗi khổ của
lòng tôi với hoài bão
đó nàng thành hươu hươu
cao cổ

 

                                                                                     
mm


GIẤC MƠ CỦA ĐÁ

Không còn tảng đá nào được yên
thân bởi tiếng búa  và tiếng đục
vang lên vang lên ngay dưới chân
nàng đang nuôi một giấc mơ đến

thành đá từ khi có đá dù
trơ trọi một mình vẫn đứng cho
bầu trời bớt trống nàng tối sầm
những khi trời chuyển mưa lại xanh

ngay khi trời vừa tạnh nếu một
ngày nàng âm thầm bước xuống thì
cả bầu trời trống trài vô cùng
giấc mơ cũng  không còn nữa nàng

đã thật sự chết ngay khi vừa
sống … khi tôi rời thị xã ra
đi thì nàng đã hóa đá hôm
nay dưới mầu trời xanh ngày đó

không biết nàng có còn là đá 
những nhát búa cuộc đời và chiếc
đục thời gian có để cho nàng
được yên với giấc mơ của đá.
                                                                                   

 

NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG CỦA BẦU TRỞI

bất ngờ rớt xuống từ
những đám mây màu chì
tích tụ khói đèn bao
nhiêu năm như sao rơi

sao rơi in trên cát
những đóa quỳnh không thực
tôi bàng hoàng khi chạm
vào những hạt mưa chạm

vào sức nóng đôi môi
chạm vào cái lạnh bầu
trời ôi những viên kim
cương bảy sắc cầu vồng

vừa chạm vào tay đã
vội tan thành nước chỉ
còn một bàn tay một
bàn tay đang khóc.

 

 

Last modified on 11/10/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC