Hường Thanh

EM CÓ BIẾT LÀ

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 em có biết là
đã bao nhiêu bao
nhiêu lần bao nhiêu
ngày ươm và đã

muốn một bàn tay
bàn tay thôi bàn
tay chẳng thơm tho
là mấy chạm nhau

em có biết là
tôi từng nói nói
một câu nói dễ
nhớ cho chúng ta

dễ nhớ thôi và
câu nói ngắn như
chỉ là cái nháy
mắt trong ban ngày

câu đó chỉ có
chúng ta và chúng
ta nói về chúng
ta giữa câm lặng

không mở miệng không
nhịp đập trong thời
đại không có hơi
thở cùng như nhau

em có biết là
ta yêu nhau bằng
câm lặng của thời
gian khép hở này.

26.12.2013

 

 

Last modified on 12/31/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC