Hà Nguyên Du

HÒANG HÔN MƯA

 

 
 

 

                                                                               

mm


hoàng hôn mưa hoàng hôn
mưa đìu hiu hắt hiu
cơn xiêu dạt phiêu thân
lữ hành động lòng ta

đưa mắt trông mong người
đi đó...! ơi người về
đâu đâu là cõi riêng
an lành vết oan khiên

đời chưa ngưng rỉ máu
tình yêu đương khi đương
thời thơ mộng ước mơ
em là cành thơ lá

nhạc rừng vang chim ca
tươi hồng cầu máu tim
ta bà thế giới chỉ 
riêng em một cõi  sáng

ngời sáng soi dấu son
môi em trên đôi má
phong sương nhân tình nhân
ngãi cứu chuộc con tim

không xa lồng ngực yêu
hoàng hôn mưa hoàng hôn
mưa tàn phai sắc phai
thân trai cuồng quay canh

lữ hành động lòng mây
nên gió mưa giăng trời
thương nhớ ơi người về
đâu đâu là cõi riêng

an lành vết oan khiên
đời chưa ngưng rỉ máu
tình yêu !!!

 

 

Last modified on 04/09/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC