NHÌN MỌI VẬT NHỎ & TO

Huỳnh Lê Nhật Tấn

 

 
 

 

 

 

mm

 

Con người luôn muốn chuyển
động trí tuệ thì trước hết
phải biết tập luyện trí
não. Theo tiếng nói bầu thai

thì hình nhân động đậy
cho sự trường tồn. Nếu
là thơ như một viên
đạn bắt thẳng vào

tâm hồn tinh tuệ thì
tư tưởng ngu dại thuộc
về thế hệ trẻ điêu
tàn. Hãy hình dung như

cái nhỏ to như dương
vật khác nhau âm hộ
khi chúng bắt đầu có
khái niệm khi cực khoái.

 

 

 

Last modified on 07/15/2007 - 06:30 PM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME