ĐƯỜNG THẲNG

Huỳnh Lê Nhật Tấn

 

 
 

 

 

 

mm

 

Một lãnh thổ thường tham lam. Chúng
hút nhau hiếp dâm lẫn nhau thèm
nhau như hai viên nam châm. Biểu
tượng hai đưa trẻ gây lộn đánh

nhau. Chúng dựa thế lực mình vốn
có để trả thù cho lòng chúng
hả dạ. Một ngày kia mọi chuyện
trở thành thù hận kéo dài. Chính

trị chính là thế ranh giới toàn
phần xê nhích. Hãy tiến lên từ
bốn phía nghĩa là tứ trụ. Chỉ
cần bom đạn cột thành bó càng

to đường kính tàn phá lan tỏa
muôn nơi. Chiến tranh thắp lửa xảy
ra sinh mạng tiêu tán chỉ chuyện
hơn thua. Nhưng thế giới thế đó

ai ơi. Không biết bao giờ mới
trật tự toàn cầu. Chiến tranh là…

 

 

 

Last modified on 07/08/2007 - 3:00 PM © 2004 - 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME