GỬI TÌNH YÊU

Hoàng Hữu Thanh

 

 
 

 

                                                                                     

 cô gái đó từ nước
ngoài về thăm nhà như
thể về thăm tôi muốn
đến không có vách chắn
rào ngăn đời nhẹ bay
em ơi cái tình tang
tính tình sâu nặng lòng
anh thương em từ độ
mười sáu ròng rã chín
năm chờ đợi em về
như muốn chờ đợi tấm
lòng đôi mắt chim câu
cất cánh chim én cô
đơn lặng lẽ đi qua
nhà nhiều năm không nói
chờ đợi âm thầm trong
giấc ngủ dù cô gái
bỏ đi rồi không quay
lại nữa.

 

 

Last modified on 08/17/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC