Hòang Huy Hùng

QUẢ BÓNG – BẢN NĂNG – UNTRACED

 

 
 

 

 

mm


QUẢ BÓNG

Người đàn ông đó là
ai là ai là y
kẻ chờ đợi kẻ chờ
xe bus xe bus bụp

bụp chát chát bụp bụp
lên xe bus đây đây
xuống xe bus đó đó
đúng rồi bụp bụp chát

chát lên lại xuống lên
lại xuống là y kẻ
chờ xe khách lên xe
khách đây đây xuống xe

khách đó đó đúng rồi
bùm bụp bùm bụp y
lại để lỡ chuyến xe
đây lại lỡ chuyến xe

đó lên lại xuống lên
lại xuống là y là
y hết đến cơ quan
đây lại kêu cầu giục

réo cơ quan đoàn thể
đó bùm bụp bùm bụp
kêu ai kêu ai kêu
y là cơn giông giông

cơn gió gió là y
là y đang đóng một
bộ phim ăn khách trong
đời sống thực này có

đáng sống là ai là
ai là đám đông nhìn
y như nhìn một sinh
vật lạ khó hiểu khó

hiểu bùm bụp bùm bụp
y nói một thứ ngôn
ngữ khó hiểu một thứ
tiếng lạ dễ bị bài

trừ bài trừ không có
chỗ có chỗ có điểm
đến của y một điểm
đến ao ước của y

và y phải đến cho
bằng được bùm bụp bùm
bụp chát chát bất chấp
mọi khoảng cách bất chấp

mọi phương tiện chát chát
xình xịch xình xịch phải
đến – đến cho bằng được
bằng được nơi đó là

điểm đến điểm đến dù
cho hết lên lại xuống
hết lên lại xuống vòng
vo vòng vo một điểm

đến điểm đến ao ước
ao ước thèm khát của
y là gì là gì
chỉ là quả bóng quả

bóng quả bong bóng bong
bóng chỉ là bong bóng
bong bóng vỡ vỡ vỡ
tan tan tan tan tan.

                    10/3/2016

 

mm

 

BẢN NĂNG

 (Cơ hội ngàn lần có một: Cơ hội
 là đây: Súúúúttttttt!) Bạn sẽ là ai bạn
 sẽ trở thành nếu bạn ở một căn

 phòng : Đó là một căn phòng ... Là phòng
 gì? Phòng chờ – phòng chờ : nơi thắp lửa –
 ngọn lửa thôi thúc: Bước ra ánh sáng

 một cú rướn mình lao vút vượt lên
 ngược dòng của một bài thơ nó cần
 được nổ tung chói sáng chói sáng bởi

 bản năng ham muốn thúc giục lần lượt
 chúng lần lượt bước ra từ phòng chờ.
                                     
                                                  16/2/2016

                                                               

                

mm

UNTRACED

Rất bình thường trong một
ngày bình thường đó là
một ngày x tháng y
năm z gã chợt reo
lên trong ý tưởng đột
xuất: Phải ngụy trang lại
bộ mặt của gã phải
bảo hành bảo hành bảo
hành bộ mặt của gã
không dấu vết không được
để lại bất cứ một
dấu vết nghi hoặc nào
nơi bộ mặt của gã
đối với bất cứ ai
không dấu vết tất tần
tật tí tì ti ti
ti ti ti không dấu
vết sau sự tích "Chiếc
áo lông ngỗng" không dấu
vết tất tần tật sau
sự kiện gã phát hiện
tí tì ti ti ti
ti ti tàn thuốc lá
gã hút trong phòng riêng
không dấu vết tí tì
ti ti ti ti ti
sau sự kiện gã phát
hiện một sự thật: một
con tép trên mép con
mèo - không dấu vết tất
tần tật những bài thơ
gã đã làm đang làm
và sẽ làm và sẽ
(không) làm được và sẽ
(không) làm xong và sẽ
không để lộ tí tì
ti ti ti ti ti
bất cứ một dấu vết
nghi hoặc nào đối với
bất cứ ai dù chỉ
là một vết xước vết
xước xước xước xước trên
ria mép con mèo lèo
rắn Untraced!

 

 

Last modified on 02/17/2016 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC