Hòang Huy Hùng

TÍC TẮC

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

TÍC TẮC

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 ...
20 ... 30 ... 40
50 ... 60 tíc 

tắc tíc tắc tíc tắc
đồng hồ đếm từng lời 
đã thành cũ rích chiếc 
đồng hồ treo tường vẫn

đang mải chạy theo thời 
gian thời gian vô hình 
không thể để lộ ra 
bộ mặt thật qua vô

số chiếc mặt nạ tíc 
tắc tíc tắc tíc tắc 
chiếc đồng hồ thật thà 
đếm tìm thời gian đang

chơi trò trốn tìm nhịp 
nhàng nhịp nhàng đến buồn 
buồn buồn ngủ ngày nối 
ngày P nhìn lên chiếc

đồng hồ treo tường tiếng 
tíc tắc tíc tắc quen 
thuộc như là lời nhắc 
với P những việc P

phải làm trong một ngày 
nối ngày P nhìn vào 
bức tường ngôi nhà có 
những dấu chấm li ti

li ti lẫn vết ố 
rất khó lau đi từng 
ngày P nhìn lại quá 
khứ một thời tuổi trẻ

P là hố bẫy là 
vết ố là ác mộng 
khủng khiếp rất khó quên 
rất khó quên đi trở

đi trở lại tíc tắc 
tíc tắc tiếng đồng hồ 
chạy như lời an ủi
như lời trấn an P

đang cầu nguyện  P đang 
trấn an thời gian một 
chốn yên bình P như 
chiếc đồng hồ chạy P

thật thà.
                         
8/2/2015

 

 

Last modified on 02/08/2015 6:00 PM © 2005 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC