SPIDERMAN

Hòang Huy Hùng

 

 
 


 


mm


 
Một hôm, trong một đêm khuya khoắt trong
một cái hang sâu trong một khu rừng

già là nơi trú ẩn an toàn của
hắn - một con nhện là hắn trằn trọc
  
phải thức dậy để nhả tơ và hắn 
nhăn trán đảo mắt uống rượu nhắm con

mồi nhai rau ráu tự hỏi: Nhân loại
có làm thơ như ta không? Hắn có

phải là nhà thơ không? Không, thật ra
hắn đâu phải là nhà thơ, hắn không

muốn làm nhà thơ hắn chỉ là kiếp
phận nhện ngày ngày suốt tháng quanh năm
  
cả đời chỉ biết nhả tơ xe tơ
dệt tơ dệt nên những cái lưới cái

võng để nhử bẫy bắt mồi rồi lại
từ kết quả đó để nuôi cảm hứng
 
nhả tơ xe tơ dệt tơ dệt nên
những mạng lưới mạng võng cho hắn mà  
 
hắn nghĩ việc làm đó của hắn là
công việc: Làm Thơ: hắn làm thơ suốt
 
ngày suốt tháng suốt năm suốt đời và
chẳng ai biết hay quan tâm đến việc
 
hắn làm thơ cùng những bài thơ của
hắn chẳng ai biết hay quan tâm làm

quái gì cho mệt óc và hắn vẫn
cứ nhả tơ xe tơ dệt tơ dệt
 
nên những mạng lưới mạng võng mà hắn
vẫn nghĩ là hắn đang làm nên một
 
thứ thơ Đích Thực Tuyệt Đối hắn bắt
buộc phải làm thơ nếu không làm thơ  
 
không có thơ coi như hắn không còn
tồn tại không có thơ không làm thơ
 
cuộc đời hắn coi như vô nghĩa vô
dụng không mục đích và hắn vẫn làm  
 
ra đều đặn những bài thơ Không Tên
Không Tiếng (mà không có Hình) những bài  

thơ được làm bằng tơ nhện và tơ
nhện được làm bằng thơ của hắn vẫn
 
miệt mãi chăm chỉ nhả tơ xe tơ
dệt tơ/làm thơ nhất nhất như vậy  

hắn chẳng mong ai biết chẳng cầu ai
hay hắn cứ nhả tơ/nhả thơ để
 
sống sống để nhả tơ/nhả thơ hắn
làm thơ để tu luyện thành chánh quả

hắn làm thơ để nhập cõi Đạo của
tự nhiên cõi Đạo của vũ trụ cõi
 
Đạo của Thơ hắn đã tự xây nên
Ngôi Nhà Thơ cho chính hắn Vương Quốc

Thơ cho chính hắn Thế Giới Thơ cho
chính hắn Vũ Trụ Thơ cho chính hắn
 
hắn nhả tơ / nhả thơ cho chính hắn
hắn đọc thơ cho chính hắn nghe hắn

thăng hoa bay cao kiêu căng ngạo mạn
tận hưởng những khoái cảm trên những đường

tơ đường thơ thao lược thiên tài tuyệt
luân Thiên Hạ Vô Địch Vô Đối của
 
hắn trong Thánh Đường trong tôn giáo của
riêng hắn do hắn vì hắn và hắn

chính là một tín đồ trung thành tuyệt
đối của vì Thánh Đức Giáo Hoàng cũng

là chính hắn.

 

 

 

Last modified on 11/26/2011 - 8:30 AM © 2004 -2011 www.thotanhinhthuc.org.
HOME