Hòang Huy Hùng

CUỘC SỐNG SÓT

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

Ảnh Nguyễn Hòang Hiệp


         
viết tiếp bài Quái Vật Thời Gian Tôi

Trong không thời gian loãng tan loãng tan
nơi cái Tôi đã biến mất sạch dấu
vết một cuộc đào tẩu thoát thân thoát
thân cùng bầu trời cũng vắng mặt tôi
 
sẽ núp vào bóng tối trong khu hầm
bóng tối là người bạn bình an rất
bình an chờ đợi cơn mưa đêm trở
về tôi sẽ lột xác trong cuộc sống
 
sót mang một số phận hoàn toàn khác
trong thời gian vô cùng tận nơi thời
gian chầm chậm trôi rất nhẹ nhàng êm
đềm rất khẽ khàng nơi mà phía sau
 
đã không còn hình bóng kẻ thù nham
hiểm tiêu tan trong khu hầm rộng lớn
rất dài với những thành vách lớp lang
kiên cố là cứ địa sào huyệt che
 
chở bình an cùng những đồ vật gần
gũi trung thành trong bóng tối trung thành
làm bạn nơi tôi trú ẩn cùng chủng
tộc tôi đang viết về lịch sử của
 
chủng tộc của mình về một cuộc chiến
đấu sinh tồn sống sót về một cuộc
chiến tranh đã hoàn toàn ngã ngũ trong
bóng tối tôi núp vào nơi cứ địa
 
bí mật tôi tạo ra một thế giới
thế giới

5/2013

 

 

Last modified on 11/10/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC